ค่าบริการ

LIP TATTOO

JT ช่างเจธี

1st LIPS CHAMP KOREA 2019

1st RUNNER UP LIP THAILAND 2019

2nd MASTER BEST OMBRE (3D) LIP (PERSON) NEW YORK 2021

3rd MASTER BEST OMBRE (3D) LIP (LATEX) NEW YORK 2021

ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสักคิ้ว ปาก ประเทศไทย ปี 2022

25,900.-

รับลูกค้าวันละ 2 ท่านเท่านั้น

9D BROW

CLADIA ช่างคลอเดีย

1st LIPS CHAMP KOREA 2019

1st RUNNER UP LIP THAILAND 2019

2nd MASTER BEST OMBRE (3D) LIP (PERSON) NEW YORK 2021

3rd MASTER BEST OMBRE (3D) LIP (LATEX) NEW YORK 2021

ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสักคิ้ว ปาก ประเทศไทย ปี 2022

25,900.-

รับลูกค้าวันละ 2 ท่านเท่านั้น

ความสวยของคุณ ให้มืออาชีพดูแลนะครับ